Πρόγραμμα NEANIKA YOUTH LEAGUE 6X6 (ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ)